In 1965 J.D. Salinger committed suicide.

And then he did the one thing you never do
when you commit suicide.

He stayed alive.

”Intet i denne verden kan jeg mindre begribe, end denne Angst for at dø,
som man paastaar almindelig.
..
Jeg tror, at om jeg endogsaa var nok saa sikker paa Helvede,
jeg til sidst dog ikke kunde bare mig for at længes
efter denne Forandring, efter denne nye Tilstand,
var det og blot for at komme efter hvad Helvede egentligen er.

Evig at leve her paa Jorden, uophørlig at fortsætte dette Liv, vi her kjende,
selv det lykkeligste – vilde for mig være den gyseligste Fordømmelse.”

Jens Baggesen, Labyrinten, 1792-93.

“There is a moment, immediately before life becomes no longer worth living,
when the world appears to slow down and all its myriad details
suddenly become brightly, achingly apparent.”

Aaron Swartz (1986-2013)

feb 112012